Jesteś tutaj: Start / RODO Dane osobowe

RODO Dane osobowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż :

1) Administratorem danych osobowych jest: Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku ul. Sosnowa 4, 05-400 Otwock

2) Inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku jest Pan Michał Kotwica mail sekretariatops@opsotwock.pl, tel 22 779 36 92 wew. 32.

3) Administrator danych osobowych – Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku - przetwarza dane osobowe na podstawie zapisów ustaw szczególnych i na zasadach określonych przepisami obowiązującego prawa oraz zgodnie z udzielonymi zgodami.

4) Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji świadczeń dla klientów Ośrodka.

5) W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcą danych będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku oraz inne organy władzy publicznej określone przepisami prawa.

6) Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa, zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną.

7) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania i przenoszenia, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz inne uprawnienia w tym zakresie wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

8) W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit a, Rozporządzenia czyli zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

9) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Otwocku przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

10) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem ubiegania się o świadczenia realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Otwocku.

11) Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:OPS Otwock
Data utworzenia:2019-10-01
Data publikacji:2019-10-01
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:461